Skip to main content

GODS GARDAR (SUEDE) AOUT 2020

SA KLASSAS VINET

Finast, Grand Cru, omfattar ca tre procent av vinomradests produktion. Pa etiketten far vingardens namm anges.Kan lagras i uppat 50 ar och bli dyrgripar med tiden. Nast finast, Premier Cru, ca tio procent av produktionen. Tredje klassen, Bourgorgne village innehaller vin fran samma by, fran en och samma odlare eller vin som blandast fran flera producenter.
Fjärde beteckningen, regional, ca 50 procent bestar av vin fran flera olika byar och pa etiketten ska det sta Bourgogne.
Sättet att blanda viner fran olika producenter och byar inverkar förstas pa slutresultatet. Olika uppköpare eftersträvar olika stilar.
ocksa kooperativen, vanligast i Chablis, Côte Chalonnaise och Maconnaise blandar vin fran olika växtplatser och ägare.